kursanmälan

 

REGLER FÖR KURSANMÄLAN Tillbaka till kurser

 

Bindande anmälan

För kursanmälan gäller bindande anmälan vilket betyder att endast giltigt skäl räknas som förhinder att delta och därmed erhålla kursavgiften i retur. Som giltigt skäl att boka av plats på kurs räknas tex sjukdom hos hund eller förare, eller annan orsak av så allvarlig karaktär att det är omöjligt att delta.

Att kunden ångrat sig räknas inte som giltigt skäl.

 

Betalning

IBetalning sker direkt efter att kunden erhållit en bekräftelse på bokad kurs.

Kursavgiften betalas på swish 1235932660, pg 10 73 44 9-9 eller bg 411-3650.

 

Avbokning av plats på kurs

Avbokning måste ske skriftligt på melj eller muntligt med Helena. Det räcker inte att lämna ett

meddelande på svararen. Skulle avbokning inte ske alls debiteras hela kursavgiften.

Kunden ges tillfälle att efter skriftlig påminnelse från Helenas Hundskola erlägga betalning.

 

Att kunden inte betalar in kursavgiften räknas inte som avbokning av plats.